Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/03/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Ολοκληρωμένος ενισχυτής με 300B από την Western Electric.


Ολοκληρωμένος ενισχυτής με 300B από την Western Electric.
2019/03/11, [δ.τ.]

O 91-Ε είναι ο νέος ολοκληρωμένος ενισχυτής της Western Electric, μια σχεδίαση βασισμένη στις καινούριες λυχνίες 300Β της εταιρίας, η οποία περιλαμβάνει προενισχυτή phono και αποδίδει υψηλή ισχύ για το είδος του, η οποία φθάνει τα 20W.
Με βάση τα όσα αναφέρει η ίδια η Western Electric, ο ενισχυτής κατασκευάζεται γύρω από μια λυχνία WE 300B ανά κανάλι. Οι συγκεκριμένες λυχνίες άμεσης θέρμανσης κατασκευάζονται από την ίδια την Western Electric με βάση πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας, με ειδικά σχεδιασμένα μηχανολογικό εξοπλισμό και με κόστος στην περιοχή των €2.000,- ανά ζεύγος. Το κύκλωμα του ενισχυτή χρησιμοποιεί tracking bias, ώστε η πόλωση να αντισταθμίζει τις μεταβολές της υψηλής τάσης και τοπολογία Parafeed με πηγή ρεύματος στην άνοδο, μια προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει βελτιωμένη ανοχή του σταδίου εξόδου στον θόρυβο του δικτύου τροφοδοσίας καθώς βελτιώνει τον συντελεστή απόρριψης θορύβου του τροφοδοτικού (PSRR) και, επιπροσθέτως, επιτρέπει την χρήση μετασχηματιστή εξόδου χωρίς διάκενο. Όλοι οι μετασχηματιστές του ενισχυτή, τροφοδοσίας και εξόδου είναι δακτυλιοειδείς. Με μια λυχνία ανά κανάλι, ο 91-E είναι φυσικά ένας καθαρόαιμος single ended τριοδικός ενισχυτής. Η WE αναφέρει ότι το στάδιο εξόδου λειτουργεί σε τάξη Α2 και αποδίδει 20W ανά κανάλι, ισχύς η οποία είναι ασυνήθιστα υψηλή και επαρκεί για οδήγηση ηχείων των οποίων η ευαισθησία είναι μέτρια.
Η είσοδος phono μπορεί να δεχτεί κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου και ο ενισχυτής προσφέρει τέσσερις εισόδους ακόμη, από τις οποίες οι τρεις είναι στάθμης line ενώ μια τέταρτη, για την οποία δεν δίνεται καμία πληροφορία, καθορίζεται ως “BT” (κάτι που μπορεί να σημαίνει και “Bluetooth”...).
Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης από τον Μάιο και τιμή €12.700,-.

info: NM Sonic, τηλ.: 698-1290.717, http://www.nmsonic.com/, https://www.westernelectric.com/