Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Δευτέρα, 16/04/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το nano-iGalvanic 3.0 της iFi.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το nano-iGalvanic 3.0 της iFi.
2018/04/04, [δ.τ.]

H λύση του γνωστού κατασκευαστή για την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς του USB stream από τον υπολογιστή προς τον DAC ονομάζεται iGalvanic 3.0 και είναι μια σχεδίαση συμβατή με την έκδοση USB 3.0, η οποία υποστηρίζει ταχύτητες μέχρι 5Gbps και είναι, επίσης, αμφίδρομη. H αντιπροσωπεία της iFi στην ελληνική αγορά ανακοίνωσε ότι είναι ήδη διαθέσιμο.
Το iGalvanic 3.0 προσφέρει πλήρη γαλβανική απομόνωση μεταξύ του ξενιστή (host) και της συνδεδεμένης συσκευής (device) με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ροή των ρευμάτων στα οποία οφείλεται ένα σημαντικό μέρος του θορύβου που μεταφέρεται από τον δίαυλο. Τα ρεύματα αυτά μπορεί να προέρχονται από πηγές θορύβου στον ξενιστή (το τροφοδοτικό ή άλλα περιφερειακά, για παράδειγμα) ή να δημιουργούνται από τις διαφορές δυναμικού μεταξύ των σημείων που τυπικά θεωρούνται ως “γείωση” και οι οποίες είναι υπεύθυνες για την δημιουργία βρόχων γείωσης. Η διακοπή των ρευμάτων αυτών, στην πράξη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη χρήση φίλτρων θορύβου.
Εκτός από την γαλβανική απομόνωση, η συσκευή της iFi προσφέρει, επίσης, re-clocking και βελτιστοποίηση των γραμμών μεταφοράς, ενώ διαθέτει και ένα προσεγμένο τροφοδοτικό (Power Station Stealth Converter) με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία φθάνουν το 0.5μV. Η εταιρία αναφέρει ότι το iGalvanic 3.0 λειτουργεί αμφίδρομα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι επιδρά τόσο στο upstream (δηλαδή στο κομμάτι της γραμμής από τον υπολογιστή μέχρι το iGalvanic) όσο και στο downstream (δηλαδή στο κομμάτι της γραμμής από το iGalvanic 3.0 μέχρι τον DAC.
Η συσκευή είναι συμβατή με την έκδοση 3.0 του πρωτοκόλλου μεταφοράς USB και χρησιμοποιεί βύσμα τύπου “A” για την σύνδεση με την συσκευή (εν προκειμένω το DAC) και βύσμα τύπου “B” για τον ξενιστή (δηλαδή τον υπολογιστή). Η τροφοδοσία γίνεται μέσω του υπολογιστή και η iFi αναφέρει ότι οι επιδόσεις του Stealth Converter κάνουν την χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού περιττή.
Έχοντας δυνατότητα διαχείρισης της μέγιστης ταχύτητας που προβλέπει το πρωτόκολλο (USB 3.0 Super-Speed, 5.0Gbps) η συσκευή είναι συμβατή μέχρι την χαμηλότερη προδιαγραφή USB 2.0 (Low-speed, 1.5Mbps). Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν διακόπτη τριών θέσεων μέσω του οποίου επιλέγει τον τρόπο της απομόνωσης της γραμμής γείωσης ανάλογα με την διαμόρφωση του συστήματός του.

info: Audio Soul Ultra, τηλ.: 6945-468.789, 210-383.9399, http://audiosoulstore.com/, http://ifi-audio.com/