Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/07/2005


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ►XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ MP3 ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ PERCEPTUAL CODECS...

AV BLOG 

SITE MAP

Συμπιεσμένος Ηχος:
Χρησιμοποιώντας τo ΜP3 και άλλoυς Perceptual Codecs
1. Eισαγωγή: Γιατί θέλουμε να συμπιέσουμε τον ψηφιακό ήχο;
2. Οι πρώτες προσπάθειες: PASC, ATRAC, MPEG-1 Layer II/ΙΙΙ
3. MPEG-1 Layer III (MP3): Οι τεχνικές κωδικοποίησης κατά MP3 και MP3Plus
4. Aλλοι Codecs: MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, WMA, Ogg Vorbis, FLAC
5. Στην Πράξη: Κωδικοποίηση/Δημιουργία αρχείων ΜP3 (Ripping/Encoding)
6. Στην Πράξη: Aναπαραγωγή αρχείων MP3 (Playback)
7. Links
Η αναπαραγωγή αρχείων mp3 όσο αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστή είναι απλή.  Συνήθως τα αρχεία με κατάληξη .mp3 μέσω των "File Associations" σηκώνουν με διπλό κλικ το media player με τον κατάλληλο codec και δεν απαιτείται κάποια άλλη προσπάθεια από την πλευρά του χρήστη.  Αν τα αρχεία βρίσκονται στον υπολογιστή αλλά πρέπει να φορτωθούν σε κάποια εξωτερική συσκευή player ή μνήμη, αυτό συνήθως γίνεται χωρίς ειδικό λογισμικό αφού οι μνήμες και όλο και πιο συχνά τα players φαίνονται από την πλευρά του υπολογιστή ως "removable storage device" όταν συνδέονται στο USB.  Από την πλευρά του player τα πράγματα δεν είναι, επίσης, σύνθετα: Ενα απλό user interface (μερικοί διακόπτες και ένα display με άλλα λόγια) δίνει πρόσβαση στην δημιουργία και διαχείριση ενός καταλόγου (playlist) με τα περιεχόμενα του player (είτε αυτά βρίσκονται σε εξωτερική είτε σε εσωτερική μνήμη). H διαχείριση αυτή μπορεί να είναι απλή ή περισσότερο πολύπλοκη (κατάταξη κατά μουσικό είδος, κ.λπ) ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής. Από την στιγμή που ο χρήσητς επιλέξει το τράκ και πατήσει το play τα δεδομένα του αντίστοιχου αρχείου mp3 οδηγούνται στον αποκωδικοποιητή, στον μετατροπέα d/a και στον ενισχυτή ακουστικών για τα περαιτέρω.  Ανάλογα με την ισχύ του dsp μπορεί να προσφέρονται διάφορες δυνατότητες όπως ισοσταθμιστής, ρυθμιστικά τονικότητας ή επεξεργασία των χαμηλών συχνοτήτων.  Πολλά players διαθέτουν και αναλογικές εισόδους. Στην περίπτωση αυτή ο ψηφιακός επεξεργαστής διαθέτει μετατροπέα A/D και MP3 encoder.
To διάγραμμα βαθμίδων ενός mp3 audio player
Tα μέρη ενός mp3 audio player (πηγή: iAudio)

H συνηθέστερη επιλογή για την επικοινωνία ενός player με τον υπολογιστή είναι μέσω USB... ... αλλά συχνά ο κατασκευαστής μπορεί να προσφέρει ειδική βάση (cradle) που παίζει και τον ρόλο του φορτιστή.
Το user interface είναι συνήθως απλό: Ενας ή περισσότεροι διακόπτες και μία οθόνη που πληροφορεί τον χρήστη για τις διάφορες λειτουργίες και το track που αναπαράγεται την συγκεκριμένη στιγμή.

Ο διακόπτης "Hold" είναι συνηθισμένος στα περισσότερα προσωπικά players. Δεν επιτρέπει τους χειρισμούς από τυχαία πίεση των διάφορων διακοπτών. Kάποια players διαθέτουν και είσοδο line για την on-the-fly κωδικοποίηση και αποθήκευση αναλογικών σημάτων.
Links
http://www.iis.fraunhofer.de
http://www.codingtechnologies.com/
http://www.vorbis.com/
http://flac.sourceforge.net/
http://lame.sourceforge.net/
Bιβλιογραφία
Discrete-Time Signal Processing, Oppenheim/Schafer, Prentice Hall, 1989
Convergence in Broadcastand Communications Media, Watkinson, Focal Press, 2001
High Quality Audio Coding, (AES 17th International Conference), 1999
The MPEG Handbook, Watkinson, Focal Press, 2001

Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2005
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr