Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/12/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέα σειρά φίλτρων τροφοδοσίας από την Torus Power.

Νέα σειρά φίλτρων τροφοδοσίας από την Torus Power.
2020/11/12, [δ.τ.]

H Torus Power ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά δύο απομονωτών/φίλτρων τροφοδοσίας με ρευματοδότες τύπου Schuko και κωδικούς PB2 και PB4, με ικανότητα διαχείρισης ισχύος 500 και 1000VA αντιστοίχως.
Και οι δύο συσκευές βασίζονται στον γνωστό δακτυλιοειδή μετασχηματιστή απομόνωσης της Torus, με το μοντέλο PB2 να διαθέτει έναν και τον μοντέλο PB4 δύο μετασχηματιστές. Η ικανότητα παροχής ρεύματος είναι 2.2Α στο PB2 και 4.4Α στο PB4.
Οι μετασχηματιστές απομόνωσης ακολουθούνται από φίλτρο κατά των θορύβων (τεχνολογίας NBTNoise) καθώς επίσης και από κύκλωμα καταστολής κρουστικών ρευμάτων. Το PB2 διαθέτει τέσσερις ρευματοδότες Schuko, ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο PB4 έξι, ανά τρεις σε κάθε μετασχηματιστή, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση διαφορετικών ομάδων συσκευών.

info: Audio Soul Ultra, τηλ.: 210-3839.399, http://audiosoulultra.gr/, https://www.toruspower.com/