Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 05/02/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέο CDp και ολοκληρωμένος στην σειρά Unico της Unison Research.


Νέο CDp και ολοκληρωμένος στην σειρά Unico της Unison Research.
2018/11/13, [δ.τ.]

Η σειρά Unico της Unison Research, η οποία συνδυάζει τις τεχνολογίες των ημιαγωγών και των λυχνιών, απέκτησε, στο τέλος της περασμένης χρονιάς δύο νέα μέλη, το CD player/DAC CD Uno (με λαμπάτο στάδιο εξόδου σε τάξη Α) και τον ολοκληρωμένο ενισχυτή Due (με τριοδικό προενισχυτή και στάδιο ισχύος με MOSFET).
Το CD Uno περιλαμβάνει ψηφιακές εισόδους (θύρα USB και είσοδο Toslink) οι οποίες επιτρέπουν την δρομολόγηση σημάτων προς τον ενσωματωμένο μετατροπέα D/Α o οποίος βασίζεται σε ολοκληρωμένο της ESS και σε ένα στάδιο μετατροπής i/v με τελεστικούς 5532, έχοντας μάλιστα δυνατότητα χειρισμού ροών μέχρι 32/384 και DSD 4x, καθώς επίσης και δυνατότητα ασύρματου streaming μέσω Bluetooth. Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, το μηχανικό μέρος για την ανάγνωση των οπτικών δίσκων είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, με “βαριά” θωράκιση. Το αναλογικό στάδιο βασίζεται σε μια διπλοτρίοδο 12AU7 (σε τάξη Α) η οποία ακολουθείται από ένα ημιαγωγικό buffer υλοποιημένο με διακριτά εξαρτήματα, ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλή αντίσταση εξόδου.
Ο ολοκληρωμένος ενισχυτής Due αντικαθιστά το μοντέλο Secondo, στην ίδια σειρά, και βασίζεται στο σχέδιο του Unico 90. Το στάδιο προενίσχυσης χρησιμοποιεί μια διπλοτρίοδο ECC83 ανά κανάλι. Το πρώτο μισό της λυχνίας υλοποιεί ένα κύκλωμα ενίσχυσης τάσης ενώ το δεύτερο είναι ένας ακόλουθος καθόδου ο οποίος χρησιμοποιείται ως driver για το στάδιο ισχύος. Το τελευταίο βασίζεται σε ημιαγωγούς MOSFET και μπορεί να αποδώσει 100W/8Ω ανά κανάλι. Ο Due ενσωματώνει μετατροπέα d/a (με ολοκληρωμένο της ESS), διαθέτει προενισχυτή phono ΜΜ (ο οποίος, με μικρές επεμβάσεις από το σέρβις της εταιρίας μπορεί να μετατραπεί σε ΜC) και προσφέρει δυνατότητα pass-through, έξοδο για υπογούφερ, έξοδο του DAC και βρόχο εγγραφής.

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-5221.524, http://www.orpheusaudio.gr/, http://www.unisonresearch.com/