Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/01/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Κορυφαίο ζευγάρι προ/τελικού από την Chord Electronics.


Κορυφαίο ζευγάρι προ/τελικού από την Chord Electronics.
2018/11/13, [εταιρικό website]

Η Chord παρουσίασε, στο τέλος της χρονιάς, το ζευγάρι προενισχυτή/τελικού ενισχυτή Ultima, δύο κορυφαίες συσκευές οι οποίες ανήκουν στην σειρά Reference και είναι βασισμένες στην μακρόχρονη εμπειρία των Βρετανών σε ό,τι αφορά την σχεδίαση ενισχυτικών.
Ο προενισχυτής βασίζεται σε αρχιτεκτονική dual mono με ξεχωριστά διακοπτικά τροφοδοτικά πολύ υψηλής συχνότητας για κάθε κανάλι και κυκλώματα χαμηλού θορύβου τα οποία επιτρέπουν έναν λόγο σήματος προς θόρυβο που ξεπερνά τα -135dB, με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία. Το σασί της συσκευής είναι χαρακτηριστικό, με μεγάλο ύψος και ιδιαίτερη αισθητική και user interface που ξεχωρίζει. Ο προενισχυτής προσφέρει single ended και balanced εισόδους και εξόδους, ενσωματώνει ισοσταθμιστή με ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε κανάλι και ενισχυτή ακουστικών. Η εσωτερική διαμόρφωση του σασί εξασφαλίζει θωράκιση για τα ευαίσθητα κυκλώματα και η στήριξη της συσκευής χρησιμοποιεί το, γνωστό από άλλα προϊόντα της Chord, σύστημα Integra Leg.
Ο τελικός ενισχυτής βασίζεται σε ένα κύκλωμα με διπλό δικτύωμα διόρθωσης σφαλμάτων (feed forward error correction) και, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές, βασίζεται στην δουλειά των Hawksford και Cordell, με τον John Frank να έχει επιμεληθεί τα στάδια τροφοδοσίας, τα οποία, επίσης, είναι διακοπτικά και λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες. Το στάδιο ισχύος χρησιμοποιεί 64 MOSFET τα οποία οδηγούνται από ένα εξαιρετικά ταχύ στάδιο (με ρυθμό ανόδου 300V/μs). Ο ενισχυτής αποδίδει 780W σε φορτία 8Ω και ανεβαίνει στα 1400W/2.500W σε φορτία 4/2Ω, με δυνατότητα στιγμιαίας παροχής ρεύματος που φθάνει τα 500Α.

info: Audio Design, τηλ.: 210-645.9608, http://audiodesign.com.gr/, http://www.chordelectronics.co.uk/