Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Παρασκευή, 30/03/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέα Synergistic Research διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.

Νέα Synergistic Research διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.
20/03/2018, [δ.τ.]

Ο αντιπρόσωπος στην ελληνική αγορά της Synergistic Research, ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα μιας σειράς νέων, κορυφαίων, προϊόντων της εταιρίας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το PowerCell 12 UEF SE, η σειρά καλωδίων Gallileo, η ενεργή έκδοση του Ground Box, το The Atmosphere και μια εκτεταμένη σειρά ασφαλειών της σειράς Blue.
Το PowerCell 12 UEF βασίζεται σε δύο τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η εταιρία τα τελευταία χρόνια, την UEF (Uniform Energy Technology) και την ULF (Ultra Low Frequency Field). Η UEF (Uniform Energy Technology) χρησιμοποιείται εδώ και καιρό σε καλώδια της εταιρίας και αφορά την θωράκιση από εξωγενείς θορύβους χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, ενώ η ULF (Ultra Low Frequency Field) βασίζεται σε μια γεννήτρια η οποία παράγει έναν ελεγχόμενο από τον χρήστη συνδυασμό πολύ χαμηλών συχνοτήτων (στις οποίες περιλαμβάνεται και η θεμελιώδης συχνότητα Schumann, στα 7.83Hz) κάτι που έχει ως αποτέλεσμα -σύμφωνα με την εταιρία- την μείωση της επίδρασης του θορύβου των υψηλών συχνοτήτων στην απόδοση του συστήματος. Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία που περιέχει χρησιμοποιούν γραφένιο (ένα υλικό που προσεγγίζει τις ιδιότητες του υπεραγωγού σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου).
Στην τεχνολογία UEF βασίζεται και η κορυφαία σειρά καλωδίων της εταιρίας, η Galileo. Η σειρά περιλαμβάνει καλώδια interconnect, ηχείων, ισχύος και σύνδεσης ψηφιακών συσκευών και είναι πλήρως χειροποίητα (στην έδρα της εταιρίας στην Καλιφόρνια), βασίζονται σε αγωγούς από άργυρο υψηλής καθαρότητας (99.9999%), με διηλεκτρικό τεφλόν και αέρα.
Το Grounding Block μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σύστημα για να υλοποιήσει την αρχή της γείωσης τύπου αστέρα (star grounding), με βάση την οποία όλοι οι αγωγοί γείωσης συνδέονται σε ένα κοινό κόμβο χωρίς να υπάρχει άλλο σημείο επαφής τους πουθενά στο κύκλωμα. Η προσέγγιση αυτή μειώνει την πιθανότητα δημιουργίας βρόχων γείωσης και εξασφαλίζει πολύ χαμηλές αντιστάσεις προς το κοινό σημείο αναφοράς που -κατά σύμβαση- ονομάζουμε “γη”. Η ενεργή του έκδοση η οποία είναι διαθέσιμη περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, την γεννήτρια ULF (για την προσομοίωση της συχνότητας Schumann).
Για όσους ενδιαφέρονται να ψάξουν περισσότερο το θέμα με τον συντονισμό Schumann, η Synergistic έχει μια ειδική συσκευή η οποία είναι, επίσης, διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, το Atmosphere. Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, η συσκευή φαίνεται ότι εξομοιώνει το φαινόμενο μεταβολής της στάθμης της ακτινοβολίας RF που οφείλεται στον ήλιο σε συνάρτηση με την πραγματική συχνότητα Schumann και το μεταφέρει στο επίπεδο του χώρου ακρόασης και για το σύνολο των υψίσυχνων θορύβων που βρίσκονται σε αυτόν. Η Synergistic κάνει σαφές στο κείμενό της, ότι το Atmosphere επιδρά στο σύνολο των RF και όχι μόνο στον θόρυβο από τον... ήλιο, ο οποίος απλώς αποτέλεσε, ως παρατήρηση, την αρχική έμπνευση για τον σχεδιαστή του συστήματος, Ted Denney.
Τέλος, είναι διαθέσιμη η νέα οικογένεια τηκτών ασφαλειών SR Blue, βελτιωμένη έκδοση των SR Black με νέα υλικά, η οποία υπόσχεται να βελτιώσει την απόδοση των συσκευών στις οποίες τοποθετούνται. Τα νέα φυσίγγια βασίζονται στην τεχνολογία UEF και είναι διαθέσιμα σε τιμές που κυμαίνονται από τα 100mA μέχρι τα 16A (βραδείας τήξης) και από τα τα 50mA μέχρι τα 16Α (ταχείας τήξης) για τις 5x20, ενώ για τις 6.3x32 η περιοχή τιμών είναι 250mA-20A (βραδείας και ταχείας τήξης).

info: Aurion Image&Sound, τηλ.: 210-808.8902, http://www.aurion.gr/, http://www.synergisticresearch.com/