Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Θηρίο 1200W από την McIntosh.


Θηρίο 1200W από την McIntosh.
2017/11/14, [δ.τ.]

Ο γνωστός κατασκευαστής ανακοίνωσε, στο τέλος της περασμένης χρονιάς, την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μονομπλόκ του με ένα νέο μοντέλο το οποίο θα ονομάζεται MC1.25KW, θα παρέχει την ίδια ισχύ (1200W) και θα πάρει την θέση του MC1.2KW ως ο ισχυρότερος τελικός ενισχυτής της εταιρίας. Η ισχύς του νέου ενισχυτή μπορεί να αποδοθεί σε φορτία 8, 4 και 2Ω μέσω της γνωστής συνδεσμολογίας Autoformer που χρησιμοποιεί η McIntosh (η οποία βασίζεται σε μετασχηματιστή εξόδου).
Παρά το γεγονός ότι η ονομαστική ισχύς (1200W με ολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη του 0.005%) είναι η ίδια με αυτήν του παλαιότερου μοντέλου, ο νέος ενισχυτής διαθέτει βαρύτερο τροφοδοτικό (με 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα στο φίλτρο), γεγονός το οποίο -κατά την εταιρία- οδηγεί σε καλύτερη απόδοση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και υψηλότερο δυναμικό περιθώριο. Αλλαγές φαίνεται να έχουν γίνει και στην αισθητική της συσκευής (η οποία, φυσικά, διατηρεί να βασικά γνωρίσματα της εταιρίας, περιλαμβανόμενου και ενός τεράστιου οργάνου μέτρησης της ισχύος) και ο ενισχυτής συνοδεύεται από τις custom ψύκτρες (με το logo της McIntosh), επάνω στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι αγαπημένοι ημιαγωγοί ισχύος των Αμερικάνων (με τεχνολογία ThermalTrack). Στις βελτιώσεις περιλαμβάνεται νέος μετασχηματιστής ισχύος, εσωτερική καλωδίωση με μεγαλύτερη διατομή, καλύτερη ποιότητα υλικών, σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης και ρευματολήπτης σε θέση που διευκολύνει την χρήση καλωδίων τροφοδοσίας με μεγάλη διατομή (και ακαμψία). Οι ακροδέκτες σύνδεσης των ηχείων είναι οι γνωστοί “Solid Cinch” της εταιρίας, συνολικά τρία ζεύγη, ένα για κάθε λήψη εξόδου από τον μετασχηματιστή.
Το κύκλωμα του ενισχυτή προστατεύεται από τις γνωστές τεχνολογίες της McIntosh (Power Guard και Sentry Monitor) και, από πλευράς συνδεσιμότητας, προσφέρεται είσοδος single ended και balanced καθώς και αντίστοιχες έξοδοι για την σύνδεση άλλων τελικών ή την οδήγηση ενεργού υπογούφερ.

info: HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, http://www.hifipower.gr/, http://www.mcintoshlabs.com/