Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Παρασκευή, 27/04/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Ακουστική 2018: Τον Οκτώβριο, το συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α.

Ακουστική 2018: Τον Οκτώβριο, το συνέδριο του ΕΛ.ΙΝ.Α.
2018/04/25, [δ.τ.]

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018, τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την ανάδειξη της εργασίας των Ελλήνων επιστημόνων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας τους στο διεπιστημονικό πεδίο της ακουστικής, καθώς και την γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της.
Και αυτή τη χρονιά, το εύρος του συνεδρίου είναι ιδιαίτερα μεγάλο και περιλαμβάνει 18 διαφορετικές θεματικές ενότητες μεταξύ των οποίων είναι η Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική, η Ψηφιακή επεξεργασία ήχου, η Επεξεργασία ομιλίας & λόγου, ο έλεγχος θορύβων & δονήσεων, η περιβαλλοντική ακουστική, η Ηλεκτροακουστική, η Ψυχοακουστική, οι Ακουστικές μετρήσεις και τα όργανα μετρήσεων και η Ακουολογία.
Οι ημερομηνίες υποβολής εργασιών έχουν ανακοινωθεί ως εξής: Υποβολή περιλήψεων: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, αποδοχή εργασίας: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2018 και υποβολή πλήρους κειμένου: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να συμβάλουν στην επιστήμη και να αναφέρονται σε μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου (όλες οι θεματικές ενότητες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου).
Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Εργασίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά στην Αγγλική γλώσσα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικώς με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) καθώς και για το συνέδριο “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018” μπορείτε να βρείτε στις σχετικές ιστοσελίδες.