Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 31/10/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Minelli: Φίλτρο τροφοδοσίας από την Akiko.


Minelli: Φίλτρο τροφοδοσίας από την Akiko.
2018/09/28, [εταιρικό website]

Βασισμένη στο κορυφαίο μοντέλο της, Corelli, η Akiko παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο φίλτρο τροφοδοσίας με περισσότερο προσιτή τιμή. Το Minelli βασίζεται, φυσικά, στην γνωστή τεχνολογία της Akiko και τα αποτελέσματα, όπως λένε οι άνθρωποι της εταιρίας, θα εκπλήξουν τους χρήστες ευχάριστα.
Για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη, τα φίλτρα της Akiko (μεταξύ των οποίων και το Minelli) βασίζεται στην χρήση παθητικής απορρόφησης των υψίσυχνων θορύβων. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία που σχεδιάζει η εταιρία για να βελτιώσει τις επιδόσεις των συσκευών σε θέματα θορύβου και παρεμβολών χωρίς να παρεμβάλλεται στα κυκλώματα. Το Minelli χρησιμοποιεί τρία στοιχεία συνολικά, ένα για την φάση, ένα για τον ουδέτερο και ένα για την γραμμή της γείωσης. Τα στοιχεία έχουν κυλινδρική μορφή και προστατεύονται από ένα περίβλημα κατασκευασμένο με ανθρακονήματα. Επιπροσθέτως, κατά την κατασκευή του Minelli χρησιμοποιείται μια ρητίνη η οποία σταθεροποιεί τα στοιχεία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από κραδασμούς. Ειδική επεξεργασία έχει γίνει και στο σασί, αν και η Akiko δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

info: Ultimate Audio Video, τηλ.: 210-994.9050, http://www.ultimateaudio.gr/, https://www.akikoaudio.com/